Korištenje prava s osnove roditeljstva i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Časopis: Pravo i porezi - 11.2011
Članak:
Korištenje prava s osnove roditeljstva i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Stranica:
50.
Autor/i:
Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2009., stupanjem na snagu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prava s osnove roditeljstva uređena su na jedinstven način za sve osobe koje su osiguranici u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja i državljani RH ili stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH. Dana 1. travnja 2011. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Uu ovom članku autorica pojašnjava  prava roditelja u vezi s roditeljstvom prema odredbama navedenih zakona. 
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo