RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Primitci koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak i dohodak od nesamostalnog rada u pravilu podliježu obračunu doprinosa, no u nekim slučajevima, kao što je to kod isplate umirovljenicima, autorima, učenicima i sl., moguće je neke isplate obaviti bez obračuna doprinosa. Pritom isplatitelji zbog primjenjivanja iznimke neobračunavanja doprinosa trebaju osigurati propisom utvrđene dokaze. Na koje primitke ne treba obračunati doprinose i kako u pojedinom slučaju isplatitelji trebaju postupiti, pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Naknada za isporučeno autorsko pravo ili umjetničko djelo
3. Primitci učenika i studenata
4. Potpore obitelji za slučaj smrti radnika
5. Potpore za školovanje
6. Nadoknade članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
7. Nadoknade športskom sucu i delegatu
8. Novčane pomoći
9. Nadoknade za rad osobe mlađe od 15 godina
10. Renta koju bivši poslodavac isplaćuje članu obitelji bivšeg radnika
11. Novčana nadoknada koja se isplaćuje mobiliziranoj osobi
12. Isplate s osnove drugog dohotka umirovljenicima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)