Razlikovanje ugovora o radu i ugovora o djelu

Časopis: Pravo i porezi - 1.2012
Članak:
Razlikovanje ugovora o radu i ugovora o djelu
Stranica:
12.
Autor/i:
Dr.sc. Viktor GOTOVAC, dipl.iur.
Sažetak:
U ovom članku autor daje prikaz glavnih odrednica radnog odnosa, odnosno njegovih bitnih elemenata, te specifičnih obilježja obavljanja činidbe rada u radnom odnosu. Na taj će način najjasnije biti izraženo razlikovanje u odnosu na ostale pravne odnose obavljanja činidbe rada, prikazane kroz druge ugovorne odnose s činidbom rada – ugovor o djelu, ugovor o nalogu i ugovor o djelu redovitog studenta. Objektivizacijom ovog razlikovanja odredit će se granica autonomije ugovornih strana da vlastitom voljom izabiru između pravnih odnosa za obavljanje činidbe rada.
Hashtags:
#AutonomniAkti, #Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #RadnoPravo