Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 4.2022, str. 70
Podzakonski opći akti
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Podzakonski akti najbrojniji su opći akti u RH Oni imaju provedbenu i razradbenu funkciju nekog općenito postavljenoga zakonskog režima Riječ ...

rrif - 6.2016, str. 186
Bitni sadržajni elementi ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o radu temelj je zasnivanja radnog odnosa Stoga prilikom sklapanja ugovora o radu kao i prilikom njegovih izmjena i ...

pip - 5.2016, str. 32
Posljedice otkaza kolektivnog ugovora
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Zbog specifične pravne naravi kolektivnog ugovora a s obzirom na status ugovornih strana i ugovornu materiju te njegovu važnost u ...

pip - 3.2016, str. 19
Pravilnik o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Pravilnik o radu predstavlja autonomni pravni akt radnog prava s tim da predstavlja i opći akt koji samostalno donosi poslodavac ...

pip - 1.2014, str. 77
Dozvole za rad i boravak stranaca u RH za 2014.
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.

U sklopu ovog članka autor daje prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za rad i boravak radi zapošljavanja stranih ...

pip - 6.2013, str. 3
Otkaz ugovora – jedan od načina prestanka obveza
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Otkaz trajnih ugovora obveznog prava i radnoga prava koji su uvijek ugovori čije se obveze ispunjavaju trajno je bitan institut ...

pip - 4.2013, str. 28
Alkoholiziranost radnika na radu kao razlog za otkaz ugovora o radu – komentar sudske odluke
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

Kroz analizu recentne sudske odluke autor u članku zaključuje kako alkoholiziranost radnika na radu predstavlja kršenje obveze iz radnog odnosa ...

pip - 1.2013, str. 28
Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje
Autor: Doc. dr. sc. Viktor GOTOVAC

Autor u članku prikazuje pravno uređenje kolektivnih pregovora i kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj a s obzirom na reprezentativnost za ...

pip - 11.2012, str. 25
Prava radnika i obveze poslodavaca vezane za godišnji odmor
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.

Godišnji odmor jedno je od značajnijih prava radnika koja proizlaze iz radnog odnosa ali isto tako i obveza poslodavca o ...

pip - 9.2012, str. 29
Pravno uređenje stranaka kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj
Autor: Doc. dr. sc. Viktor GOTOVAC

Autor u radu prikazuje pravno uređenje stranaka kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj opisujući pritom sadašnje stanje te osobito nejasnoće i ...

pip - 1.2012, str. 20
Pravilnik o radu kao jednostrani akt poslodavca
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Ovaj je članak usmjeren na argumentiranje mišljenja kako je nedopustivo u praksi općeprihvaćeno pravno shvaćanje da poslodavac smije jednostranom izmjenom ...

pip - 1.2012, str. 12
Razlikovanje ugovora o radu i ugovora o djelu
Autor: Dr.sc. Viktor GOTOVAC, dipl.iur.

U ovom članku autor daje prikaz glavnih odrednica radnog odnosa odnosno njegovih bitnih elemenata te specifičnih obilježja obavljanja činidbe rada ...

pip - 10.2011, str. 59
Kolektivni pregovori u uvjetima postojanja više sindikata (II.)
Autor: Dr.sc. Viktor GOTOVAC, dipl.iur.

U prethodnom broju našeg časopisa objavljen je prvi dio ovog članka u kojem je pojašnjeno uređenje kolektivnih pregovora u odredbama ...

pip - 9.2011, str. 37
Kolektivni pregovori u uvjetima postojanja više sindikata (I.)
Autor: Dr.sc. Viktor GOTOVAC, dipl.iur.

Autor u članku obrađuje normativno uređenje kolektivnih pregovora odredbama Zakona o radu kao i praktična pitanja koja se pojavljuju u ...

pip - 12.2010, str. 29
Dopuštenost otkaza radnicima zaštićenim odredbom čl. 79. Zakona o radu kada nema radničkog vijeća niti sindikalnog povjerenika
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.

Zakonom o radu izričito je propisano da poslodavac može otkazati radniku kod kojega postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna ...

pip - 6.2010, str. 8
Pravilnik o radu prema novom Zakonu o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Novim Zakonom o radu utvrđena je obveza usklađenja pravilnika o radu kao autonomnog akta poslodavca kojega je on obvezan donijeti ...

pip - 5.2010, str. 3
Program zbrinjavanja viška radnika u svjetlu novog Zakona o radu
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.

Program zbrinjavanja viška radnika je posebna mjera kojom se od radnika i od šire društvene zajednice nastoje otkloniti ili umanjiti ...

pip - 10.2009, str. 10
Mogu li se kolektivnim ugovorom sklopljenim s jednim sindikatom ograničiti prava radnika članova drugog sindikata
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.

Krug osoba koje obvezuje kolektivni ugovor određen odredbama čl 189 ZR moguće je proširiti na sindikat i njegove članove čiji ...

pip - 3.2008, str. 59
Stimuliranje radnika – razlozi i modaliteti putem pravnih akata
Autor: Vedran KRULJAC, dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 2 08 objavili smo članak o stimuliranju radnika s osvrtom na načela i izvore ...

pip - 2.2008, str. 11
Stimuliranje radnika – načela i izvori u suvremenoj ekonomiji rada i pravu RH
Autor: Vedran KRULJAC, dipl. iur.

Stimuliranje radnika je tema o kojoj se u hrvatskoj poslovnoj praksi osobito u radnom pravu ili ne govori ili je ...