Dozvole za rad i boravak stranaca u RH za 2014.

Časopis: Pravo i porezi - 1.2014
Članak:
Dozvole za rad i boravak stranaca u RH za 2014.
Stranica:
77.
Autor/i:
Alan VAJDA, dipl. iur.
Sažetak:

U sklopu ovog članka autor daje prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za rad i boravak radi zapošljavanja stranih državljana u Republici Hrvatskoj za 2014. Ovu odluku Vlada Republike Hrvatske donijela je 12. prosinca 2013., a objavljena je u Nar. nov., br. 151/13.

Hashtags:
#AutonomniAkti, #Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #RadnoPravo