Pravilnik o radu kao jednostrani akt poslodavca

Časopis: Pravo i porezi - 1.2012
Članak:
Pravilnik o radu kao jednostrani akt poslodavca
Stranica:
20.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ovaj je članak usmjeren na argumentiranje mišljenja kako je nedopustivo, u praksi općeprihvaćeno pravno shvaćanje, da poslodavac smije jednostranom izmjenom pravilnika o radu smanjiti radniku ugovorenu plaću jer je ugovor o radu sadržavao uglavak o upućivanju na pravilnik iako je pri ugovaranju plaća prema tada važećem pravilniku bila veća.
Hashtags:
#AutonomniAkti, #Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #RadnoPravo