Rad u dežurstvu, rad u pripravnosti i rad po pozivu kod zdravstvenih radnika

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2012
Članak:
Rad u dežurstvu, rad u pripravnosti i rad po pozivu kod zdravstvenih radnika
Stranica:
40.
Autor/i:
Mr. sc. Ivica BABIĆ , dr. med.
Sažetak:

Odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja utvrđuju način isplate rada u dežurstvu, rada u pripravnosti i rada po pozivu. Tim su Ugovorom ugovorene strane posebno uredile način obračuna rada u dežurstvu, rada u pripravnosti i rada po pozivu, ovisno o tome je li riječ o isplatama nakon stupanja na snagu Državnog proračuna RH za 2012., ili je riječ o isplatama u 2013.. O svemu navedenom pišemo u nastavku članaka.

1. Uvod
2. Puno radno vrijeme
3. Rad u dežurstvu
4. Naknada za pripravnost
5. Rad po pozivu
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo