Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu

Časopis: Pravo i porezi - 10.2012
Članak:
Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu
Stranica:
48.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Intervencija javnopravnih tijela u radni odnos (kao privatno-pravni odnos ugovornoga prava) osigurava primjenu Zakona o radu i drugih propisa iz područja radnoga prava ponajprije u funkciji zaštite prava radnika, ali i u funkciji osiguranja funkcioniranja pravne države općenito. O oblicima i načinima te intervencije u radnopravni odnos, poglavito inspekcije rada, pišemo u nastavku.
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo