Vraćanje radnika na rad i zaštita dostojanstva radnika te odgovornost poslodavca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Vraćanje radnika na rad i zaštita dostojanstva radnika te odgovornost poslodavca
Stranica:
163.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Vraćanje radnika na posao te zaštita dostojanstva radnika i odgovornost poslodavca za štetu radniku vrlo su značajni radnopravni instituti i zastupljeni su u praksi. Detaljnije o svemu u nastavku, s napomenom da su navedena shvaćanja sudova aktualna i u primjeni sada važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Za utvrđenje nedopuštenosti otkaza nije odlučno je li poslodavac u mogućnosti vratiti radnika na rad na radno mjesto u odnosu na koje mu je otkazan ugovor o radu jer vraćanje na rad u slučaju nedopuštenosti otkaza obuhvaća i vraćanje radnika na rad na druge odgovarajuće poslove
3. Poslodavac nije uznemiravao radnika i narušio njegovo dostojanstvo kad ga je nalogom za rad uputio s jednog na drugo mjesto obavljanja rada u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu
4. Ozljeđivanje radnice na organiziranom treningu ženskog malonogometnog kluba, osnovanog radi predstavljanja poslodavca na strukovnim sportskim susretima, ne smatra se ozljedom na radu jer nije nastala u vezi s procesom rada poslodavca, odnosno pri obavljanju poslova radnog mjesta ozlijeđene radnice 

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo