Novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2012
Članak:
Novi kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Stranica:
71.
Autor/i:
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:
Zaključen je novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike između Vlade Republike Hrvatske i sindikati državnih službenika i namještenika 2. kolovoza 2012. na rok od četiri godine. Osim Kolektivnog ugovora, Vlada i sindikati državnih službenika i namještenika zaključili su i dva dodataka: Dodatak I Kolektivnom ugovoru i Sporazum o izmjenama i dopunama Dodataka Sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. O pravima i obvezama državnih službenika i namještenika na temelju zaključenog novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dva dodatka pročitajte u nastavku članaka.
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo