RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2013. primjenjuju se izmijenjene odredbe nekih članaka Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Navedeni Zakoni objavljeni su u Nar. nov., br. 144/2012. te o tome pišemo u nastavku članka.

1. Izmjene Zakona o porezu na dohodak
2. Izmjene Zakona o doprinosima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)