RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 8. studenog 2012. stupio je na snagu novi Pravilnik o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine (Nar. nov., br. 120/12.). Odredbe donesene na temelju novog Pravilnika odnose se na plaću koju su radnici ostvarili radom u studenom. Dakle, odredbe koje se odnose na sadržajnu ispravnost isplatnih lista, odnose se na plaću koja se isplaćuje za rad u studenom. U slučaju djelomično isplaćene plaće, poslodavci su obvezni izdati dvije isplatne liste. Jedna isplatna lista iskazuje podatke o plaći koja je isplaćena, dok druga isplatna lista iskazuje podatke o plaći koja po dospijeću nije isplaćena.

1. Isplatna lista je ovršna isprava
2. Na koji način treba postupiti poslodavac nakon provedene ovrhe
3. Kako treba postupiti u slučaju kada poslodavac nije isplatio plaću u cijelosti
4. Kako treba postupiti u slučaju kada je poslodavac isplatio plaću samo djelomično

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)