Zahtjevi za povrat preplaćenog poreza na dobitak za 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Zahtjevi za povrat preplaćenog poreza na dobitak za 2012.
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Svi obveznici poreza na dobitak sastavljaju godišnju poreznu prijavu te ispostavi Porezne uprave, prema svom sjedištu ili uobičajenom boravištu, trebaju podnijeti prijavu poreza na dobitak za 2012., najkasnije do 30. travnja 2013. na propisanom Obrascu PD. Ako su porezni obveznici prema računovodstvenim propisima razvrstani u velike i srednje poduzetnike te obveznici PDV-a, obvezni su dostaviti Obrazac PD elektroničkim putem u okviru elektroničkih usluga Porezne uprave i sustava ePorezna. Ako je nakon postupka usklađenja utvrđeno da je porezni obveznik u obliku predujmova uplatio više poreza od utvrđene obveze po godišnjem obračunu, tada može pisanim zahtjevom zatražiti povrat novčanih sredstava na svoj žiro-račun ili za preplaćenu svotu zatražiti preknjiženje na druge račune radi podmirenja obveza tekućeg razdoblja.

1. Uvod
2. Rok za podnošenje Obrasca PD i razdoblje utvrđivanja poreza na dobitak
3. Postupak zaprimanja prijave poreza na dobitak u Poreznoj upravi
4. Usklađenje stanja poreznih evidencija s podatcima poreznog obveznika
5. Verifikacija Obrasca PD te obveza plaćanja utvrđene razlike za uplatu po konačnom obračunu
6. Elektroničko dostavljanje priloga uz Obrazac PD
7. Zaključak 

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi