Aktualna pitanja rasporeda i preraspodjele radnog vremena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Aktualna pitanja rasporeda i preraspodjele radnog vremena
Stranica:
155.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Pitanja u vezi s radnim vremenom, kao određenom jedinicom vremena unutar koje je radnik obvezan obavljati poslove u okviru svoga radnog odnosa, te specifičnog načina određivanja tog vremena, pod zakonom utvrđenim uvjetima - preraspodjela - ponovo postaju značajna i aktualna, osobito u razdobljima pred turističku sezonu, sezonu obavljanja radova u graditeljstvu i sl. Stoga o tome sažeto pišemo u nastavku članka, uz prikaz relevantnih akata zastupljenih u praksi.
1. Uvod
2. Zakonski okvir instituta
3. Pojam i svrha rasporeda radnog vremena i preraspodjele
4. Praktična pitanja u vezi s rasporedom radnog vremena
5. Praktična pitanja u vezi s preraspodjelom radnog vremena
Hashtags:
#Plaće, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja