RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih službenika i namještenika zaključili su 2. kolovoza 2012. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike na rok od četiri godine. Prema odredbama toga ugovora, ugovorene strane imenovale su Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene sklopljenoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U nastavku dajemo tumačenja Zajedničke komisije sa sjednica održanih 11. siječnja, 1. veljače i 19. ožujka 2013.1
1. Uvod
2. Tumačenja zajedničke komisije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)