RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi zaključili su 12. prosinca 2012. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama na rok od četiri godine. Jednako tako, istog je dana sklopljen i Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama kojim se privremeno ograničavaju određena materijalna prava zaposlenih u javnim službama u 2013. Ugovorene su strane imenovale Povjerenstvo za tumačenje odredaba i praćenje primjene Temeljnoga kolektivnog ugovora i obvezne su pridržavati se danog tumačenja. U članku dajemo pregled nekih Tumačenja odredaba Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama danih od strane Povjerenstva.
1. Uvod
2. Tumačenja povjerenstva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)