RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Socijalno poduzetništvo novost je u pristupu društvenim problemima, odnosno u pristupu problemima zajednice. Ono služi lokalnoj zajednici ili specifičnoj skupini ljudi te promovira odgovornost na razini zajednice. Projekti socijalnog poduzetništva generiraju socijalne vrijednosti, a ne profit. Socijalna ekonomija, kao širi pojam socijalnog poduzetništva, obuhvaća sve one organizacije koje se bave društvenom promjenom ili poboljšanjem statusa ciljnih skupina u području tzv. trećeg sektora, odnosno sektora civilnog društva. Ponajprije je riječ o neprofitnim pravnim osobama, dobrotvornim organizacijama, fundacijama, zadrugama i ostalim organiziranim oblicima građanskog djelovanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)