Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2014
Članak:
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Stranica:
51.
Autor/i:
Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Vlada Republike Hrvatske s jedne strane i Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, s druge strane zaključili su 2. prosinca 2013. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Ugovorom se uređuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada radnika u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja za koja se sredstva u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu.
Pod sredstvima koja se u iznosu većem od pedeset posto troškova za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu podrazumijevaju se i sredstva koja se temeljem ugovora o provođenju zdravstvene zaštite ostvaruju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo