RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih službenika i namještenika zaključili su 3. kolovoza 2013. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike na određeno vrijeme do 1. kolovoza 2016. Prema odredbama toga ugovora, ugovorene strane imenovale su Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene sklopljenoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U nastavku dajemo tumačenja Zajedničke komisije prve sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)