Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2014
Članak:
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Stranica:
59.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih službenika i namještenika zaključili su 3. kolovoza 2013. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike na određeno vrijeme do 1. kolovoza 2016. Prema odredbama toga ugovora, ugovorene strane imenovale su Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene sklopljenoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U nastavku dajemo tumačenja Zajedničke komisije prve sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo