Položaj žena na tržištu rada

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2014
Članak:
Položaj žena na tržištu rada
Stranica:
63.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:
Jedan od značajnijih instituta, a koji institut se nastoji izmijeniti donošenjem novog Zakona o radu, prema dostupnim informacijama, jest ugovor o radu na određeno vrijeme, kojeg bi trebalo reducirati, s obzirom na to da isti, prama stajalištu autorice, predstavlja prepreku jednakosti prilika i dovodi do neizravne diskriminacije žena, dajući mogućnost poslodavcima da iskorištavaju lošiji položaj žena na tržištu rada, te bi se novim Zakonom o radu trebalo dodatno ograničiti korištenje ovog instituta. Pored tog Zakona pitanje diskriminacije žena na tržištu rada reguliraju i zakoni koji obuhvaćaju šire područje moguće diskriminacije, kao što je Zakon o suzbijanju diskriminacije, te Zakon o ravnopravnosti spolova.

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo