Program zbrinjavanja viška radnika u svjetlu novele Zakona o radu iz 2013.

Časopis: Pravo i porezi - 2.2014
Članak:
Program zbrinjavanja viška radnika u svjetlu novele Zakona o radu iz 2013.
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Program zbrinjavanja viška radnika je posebna mjera kojom se od radnika i od šire društvene zajednice nastoje otkloniti ili umanjiti štetne posljedice otkaza ugovora o radu kad postoji mogućnost da poslodavac u kraćem roku otkaže veći broj ugovora o radu. S obzirom na to da je posljednjim novelama Zakona o radu ovaj institut izmijenjen u značajnoj mjeri, autorica u ovome članku na detaljan, zanimljiv i kvalitetan način prikazuje ovaj institut.
1. Uvod
2. Uređenje programa zbrinjavanja viška radnika do 31. prosinca 2009.
3. Program zbrinjavanja viška radnika od 1. siječnja 2010.
4. Program zbrinjavanja viška radnika od 26. lipnja 2013.
5. Izrada programa viška radnika
6. Obavješćivanje radničkog vijeća i sindikalnog povjerenika te nadležne službe zapošljavanja o programu zbrinjavanja viška radnika

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo