Izaslanje i rad u više država članica EU-a – primjeri iz prakse

Časopis: Pravo i porezi - 2.2014
Članak:
Izaslanje i rad u više država članica EU-a – primjeri iz prakse
Stranica:
23.
Autor/i:
Vanda CRNJAC PAUKOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Nakon članstva Hrvatske u Europskoj uniji sustav socijalnog osiguranja uređen hrvatskim propisima koordiniran je uredbama Europske unije prema kojima su proširene mogućnosti zapošljavanja osiguranika koji imaju ugovor o radu s hrvatskim poslodavcem radi obavljanja poslova za ugovornog poslodavca koji ima sjedište u drugoj državi članici EU-a. Jednako tako postoji i mogućnost rada u državama članicama EU-a osoba koje u Hrvatskoj obavljaju djelatnost kao samozaposlene osobe. Nastale su i određene promjene i specifičnosti na području izaslanja radnika od hrvatskog poslodavca u države članice Europske unije, posebno u slučajevima radnika koji su zatečeni u izaslanju u državama u koje su izaslani u skladu s prije važećim dvostranim ugovorima o socijalnom osiguranju. Više o tome kroz primjere iz prakse, pojašnjeno je u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Potvrda A1 – o pripadnosti sustavu socijalne sigurnosti
3. Sporazumi u prijelaznom razdoblju
4. Primjeri primjene ugovora o socijalnom osiguranju u kombinaciji s uredbama EU-a
5. Temeljno pravilo prema kojem se osiguranje uspostavlja u državi rada
6. Upućivanje državnih službenika na rad u državu članicu EU-a
7. Socijalno osiguranje pomoraca
8. Izaslanje zaposlenih osoba 9. Posebnosti u priznavanju obuhvata socijalnog osiguranja kao zadovoljenje propisanih uvjeta za izaslanje u nekim slučajevima 10. Djelatnost Agencije za privremeno zapošljavanje 11. Izaslanje samozaposlenih osoba 12. Rad u više država i granične djelatnosti 13. Radnici u međunarodnom transportu 14. Određivanje pripadnosti socijalnom sustavu za letačko osoblje 15. Granične djelatnosti 16. Određivanje pripadnosti socijalnom sustavu samozaposlenih osoba koje obavljaju djelatnost u više država članica 17. Državljani trećih država 18. Zaključne napomene

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo