Odnos između poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu

Časopis: Pravo i porezi - 2.2014
Članak:
Odnos između poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu
Stranica:
37.
Autor/i:
Tino BEGO , dipl. iur.
Sažetak:

Institut prestanka ugovora o radu uređen je odredbama čl. 104. – 124. Zakona o radu. Poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku uz propisani ili ugovoreni otkazni rok poslovno uvjetovanim otkazom i osobno uvjetovanim otkazom. U nastavku članka autor upućuje na osnovne razlike između navedene dvije vrste otkaza.
1. Uvod
2. Poslovno uvjetovani otkaz vs. osobno uvjetovani otkaz
3. Zabrana otkazivanja
4. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
5. Otpremnina

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo