Sudski postupak u individualnim radnim sporovima

Časopis: Pravo i porezi - 2.2014
Članak:
Sudski postupak u individualnim radnim sporovima
Stranica:
42.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Slađana ARAS
Sažetak:

Cilj ovoga članka jest analizirati postupak u individualnim radnim sporovima. U tom kontekstu, na početku članka određen je pojam radnih sporova, uz upućivanje na njihovo određenje u Zakonu o radu. Potom su razmotreni izvori postupka u tim sporovima te, posebno, analizirana je narav pojedinih odredaba sadržanih u Zakonu o radu, Zakonu o ravnopravnosti spolova te Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Središnji dio ovoga članka čini analiza određenih pitanja „općeg“ postupka u radnim sporovima (nadležnost i sastav suda, stranke te zastupanje, sudjelovanje trećih u postupku, prethodno obraćanje poslodavcu kao procesna pretpostavka, pokretanje postupka i pripremanje glavne rasprave, iznošenje novota, dostava, teret dokazivanja, aktorska kaucija te troškovi postupka, pravni lijekovi), uključujući i procesna pitanja uz pojedine od tih sporova – radne sporove pred trgovačkim sudovima, radne sporove male vrijednosti te diskriminacijske radne sporove i sporove zbog uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. Konačno, u posljednjem dijelu članka naznačene su zaključne napomene te određene projekcije de lege ferenda.
1. Uvod
2. Određivanje pojma radnog spora
3. Izvori postupka
4. Subjekti postupka
5. Načela postupka
6. Određena pitanja prvostupanjskog postupka
7. Određena pitanja postupka po pravnim lijekovima
8. Arbitraža i mirenje
9. Zaključne napomene

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo