Sezonsko zapošljavanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Sezonsko zapošljavanje
Stranica:
25.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

 Sezonsko zapošljavanje, koje je kao poseban oblik zapošljavanja uređeno samim Zakonom o radu, dolazi do izražaja u stanovitom dijelu godine zbog različitog opsega i intenziteta poslovanja. Tada s povećanim opsegom i intenzitetom poslova istodobno raste i potreba poslodavca za većim brojem radnika. S tim ciljem poslodavci mogu s radnicima sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, o čemu, sa statusnog motrišta i motrišta obveznih osiguranja, pišemo u nastavku ovog članka.
   1. Uvod
  2. Ugovor o radu na određeno vrijeme
  3. Prijava radnika na produženo mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje nakon prestanka ugovora na određeno vrijeme nakon završetka sezone
  4. Radni odnosa za stalne sezonske poslove – općenito
  5. Odabir više osnovice za plaćanje doprinosa kod produženog osiguranja 

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo