Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) može, u pojedinim slučajevima, prodavati svoje poljoprivredne proizvode bez izdavanja računa te ujedno nije ni obveznik fiskalizacije. Od 2. srpnja ove godine uvedena je obveza vođenja Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za svaki OPG bez obzira na to vodi li ono poslovne knjige ili ne. Detaljnije o načinima prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u, pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Tko se može baviti poljoprivredom
  3. Registracija OPG-a
  4. Koji proizvodi su poljoprivredni proizvodi
  5. Načini prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  6. Obveza izdavanja računa
  7. Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
  8. Vođenje evidencije o prodanim proizvodima
  9. Knjigovodstveno praćenje prodaje vlastitih proizvoda
  10. Zaključak
Hashtags:
#Obrtnici, #OPG, #SamostalnaDjelatnost