Kolektivni ugovor u djelatnosti socijalne skrbi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Kolektivni ugovor u djelatnosti socijalne skrbi
Stranica:
225.
Autor/i:
Autor: Jasenka HANŽE-HANZLIN , dipl. iur.
Sažetak:
Kao jedan od granskih kolektivnih ugovora koji su doneseni uz Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama je i onaj koji se odnosi na velik broj radnika u području socijalne skrbi. On je stupio na snagu 1. travnja 2014. i primjenjivat će se do 12. prosinca 2016. U članku se daje osvrt na taj kolektivni ugovor s naglascima na promjene koje su nastale u odnosu na prethodno vrijedeći odgovarajući kolektivni ugovor.
  1. Uvod
  2. Pregled nekih odredaba
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo