RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prigodna materijalna prava službenika u državnim tijelima, tijelima jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim službama uključuju i pravo na dar za dijete u prigodi blagdana Svetog Nikole i Božića.
Kako su uređena ta prava za 2014., napisano je u ovom članku.
1. Uvod
2. Državni službenici i namještenici
3. Službenici i namještenici  u javnim službama
4. Lokalni službenici i namještenici

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)