Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku iz inozemstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku iz inozemstva
Stranica:
107.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Dividende i udjeli u dobitku koje se fizičkim osobama (rezidentima) isplaćuju iz inozemstva podliježu oporezivanju u Hrvatskoj ako ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. Prema većini ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zemlja isplatitelja ima pravo oporezivati dividende i udjele u dobitku po određenoj stopi, manjoj ili većoj od propisane porezne stope u Hrvatskoj. Međutim, plaćeni porez u inozemstvu nije konačan. Konačno se plaćanje poreza obavlja u Hrvatskoj prema tuzemnim propisima. Ako je inozemni isplatitelj u skladu s ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja obustavio porez na dohodak u inozemstvu, primatelj (rezident) može odabrati hoće li konačno oporezivanje prema tuzemnim propisima obaviti u roku od 8 dana od primitka novca ili će to obaviti na temelju porezne prijave. O tome kako odabrati povoljniji način plaćanja konačnog poreza, pišemo u ovom članku.
1. uvodne napomene
2. Određivanje rezidentnosti
3. Plaćanje poreza na dividende i udjele u dobitku prema međunarodnim ugovorima
4. Kako postupiti kada je porez plaćen u inozemstvu po stopi višoj od 12 %
5. Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku ostvarenog u zemljama s kojima hrvatska nije sklopila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi