RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o radu, (Nar. nov., br. 93/14., dalje: ZR) propisani su uvjeti, način i obveze poslodavca prilikom davanja izvanrednog otkaza, a koji je krajnja mjera kojoj poslodavac pristupa samo ako ne postoji mogućnost primjene neke blaže mjere (npr. upozorenje na obveze iz radnog odnosa, otkaz uz ponudu izmijenjenog ugovora, redoviti otkaz…), što autor detaljno obrazlaže u nastavku članka.

1. Uvod
2. Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu
3. Zabrana otkazivanja
4. Rok kod izvanrednog otkaza
5. Obveze poslodavca
6. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
7. Uloga radničkog vijeća
8. Otpremnina
9. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)