Porezni položaj isplata iz ulaganja (kapitala) obrtnika „dobitaša“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Porezni položaj isplata iz ulaganja (kapitala) obrtnika „dobitaša“
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Obrtnici, samostalna zanimanja i ostale samostalne djelatnosti koje obavljaju fizičke osobe, u pravilu su obveznici poreza na dohodak. Oni mogu odlučiti umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak, a ako premaše određene pokazatelje uređene Zakonom o porezu na dobit, obvezni su umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak. U tom se slučaju, glede vođenja poslovnih knjiga i plaćanja poreza, izjednačavaju s trgovačkim društvima, ali oni i dalje ostaju fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost svojom imovinom uloženom u djelatnost obrta. Osnovna razlika između obrtnika, bez obzira na način plaćanja poreza, i trgovačkog društva (pravne osobe) je u tome što je imovina obrta osobna imovina obrtnika, dok imovina trgovačkog društva nije osobna imovina osnivača društva. Riječ je o dvije osobe – pravnoj i fizičkoj. Stoga isplata novca na teret ulaganja obrtnika dobitaša ili izuzimanja imovine na teret ulaganja obrtnika dobitaša ne podliježe porezu na dohodak.

1. Uvodne napomene
2. Uvjeti koji obvezuju poreznog obveznika na promjenu načina oporezivanja
3. Može li poduzetnik, fizička osoba, obveznik poreza na dohodak, održati kontinuitet djelatnosti kao trgovačko društvo
4. Sastavljanje početne bilance i raspolaganje uloženom imovinom vlastitom imovinom
5. Obveza korekcije dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanja poreza na dobitak
6. Kako obrtnici mogu raspolagati uloženim sredstvima u djelatnost iskazanima kao razlika imovine i obveza u početnoj bilanci

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtniciDobitaši, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost