Aktualnosti kod godišnjih odmora u 2016. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Aktualnosti kod godišnjih odmora u 2016. godini
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku pojašnjava kako i do kada utvrditi raspored korištenja godišnjeg odmora radnika, kada radniku pripada pravo na puni, a kada na razmjerni dio godišnjeg odmora, na koji način radniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, kada poslodavac ima obvezu isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor te druga pitanja u vezi s godišnjim odmorom koja se pojavljuju u praksi.

1. Uvod
2. Raspored korištenja godišnjeg odmora
3. Stjecanje prava na godišnji odmor
4. Godišnji odmor za vrijeme otkaznog roka
5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
6. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo