RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovor o radu temelj je zasnivanja radnog odnosa. Stoga prilikom sklapanja ugovora o radu, kao i prilikom njegovih izmjena i/ili dopuna, treba uložiti dodatan trud i pozornost sadržaju tog ugovora, poglavito o plaći, nagradama, opisu poslova koje će radnik obavljati te drugim obvezama poslodavca i radnika. O tome detaljnije pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Subjekti i sklapanje ugovora o radu
3. Sadržaj ugovora o rada
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)