Aktualnosti kod sezonskog zapošljavanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Aktualnosti kod sezonskog zapošljavanja
Stranica:
190.
Autor/i:
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U ovome dijelu godine, uslijed nejednakog intenziteta rada poslovnih subjekata, opsega poslova i sl., između ostalog, raste i potreba za povećanim brojem radnika.
U svrhu zadovoljenja takvih potreba poslodavaca, samim je Zakonom o radu utvrđena mogućnost sklapanja s radnicima ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, o čemu, s motrišta obračuna plaća i naknada, doprinosa, obveznih osiguranja i pravne osnove instituta, autori na zanimljiv i detaljan način pišu u nastavku ovoga članka.

1. Uvod
2. Stalni sezonski poslovi i radni odnos

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo