Zaprimanje obrasca PD za 2016. i podnošenje zahtjeva za povrat više plaćenog poreza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Zaprimanje obrasca PD za 2016. i podnošenje zahtjeva za povrat više plaćenog poreza
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Porezni obveznici koji obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobitka, dužni su napraviti godišnji obračun poslovanja za 2016. te do 2. svibnja 2017. podnijeti prijavu poreza na dobitak za 2016. na PD Obrascu. Za porezne obveznike koji su prema računovodstvenim propisima razvrstani u velike i srednje poduzetnike te sve obveznike PDV-a, utvrđena je obveza dostave PD Obrasca elektroničkim putem u okviru elektroničkih usluga PU i korištenjem sustava ePorezna. Porezni obveznici trebaju prije predaje PD Obrasca, s nadležnom ispostavom Porezne uprave obaviti usklađenje stanja po pojedinim vrstama uplaćenog poreza. Uz prijavu poreza na dobitak za 2016. po prvi puta se dostavlja novo izvješće Obrazac PD-IPO, ako su poduzetnici tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama imali evidentirali poslovne događaje u vezi s povezanim osobama.

1. Uvod
2. Porezno razdoblje za koje se podnosi obrazac PD
3. Porezni obveznici koji ne podnose poreznu prijavu
4. Dostavljanje priloga uz poreznu prijavu
5. Načini podnošenja prijave poreza na dobitak
6. Usklađenje podataka prije predaje obrasca PD
7. Vrste priloga uz obrazac PD koji se dostavljaju korištenjem sustava ePorezna
8. Postupak verifikacije obrasca PD za 2016.godinu
9. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi