RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Primljena odnosno dana novčana sredstva za buduću isporuku dobra ili usluge smatraju se predujmovima za koje je zakonodavac, s motrišta PDV-a, propisao posebne obveze i postupanja. Stoga je za ovakvo postupanje u poslovnoj praksi važno znati kakav račun treba izdati primatelj predujma, kada nastaje obveza PDV-a po primljenom predujmu odnosno kada porezni obveznici stječu pravo na pretporez. Autorice u članku objašnjavaju porezno i računovodstveno postupanje kod predujmova, ovisno o tome jesu li predujmovi primljeni ili dani za buduće isporuke u tuzemstvu, za isporuke u EU-u ili izvan EU-a odnosno za treće zemlje.

1. Uvod
2. Obveze s primljenim predujmovima
3. Postupci s danim predujmovima
4. Obveze s primljenim predujmovima za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
5. Postupci s danim predujmovima za isporuke koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)