Pravo na mirovinu od 1. siječnja 2020. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Pravo na mirovinu od 1. siječnja 2020. godine
Stranica:
206.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

      Zakonom o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, kao rezultat uvažavanja volje hrvatskih građana, prihvaćeni su zahtjevi referendumske inicijative “67 je previše“. Tako se navedenim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, počinjući od 1. siječnja 2020. godine, u dijelu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. stup osiguranja) ublažavaju uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu, tako da se dobna granica za priznanje prava na starosnu mirovinu osiguranika vraća na 65 godina, za žene se propisuju povoljnija prijelazna razdoblja, smanjuje se umanjenje za raniji odlazak u mirovinu kroz manju penalizaciju prijevremenog umirovljenja, ne uvode se stroži uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika te se potiče dulji rad i nakon ostvarenih uvjeta za starosnu mirovinu. Tema ovog članka su novi uvjeti za ostvarivanje prava za slučaj starosti prema ZIZOMO-u, uz usporedbu i pregled razlika u odnosu na ZOMO koji se primjenjivao do kraja 2019. godine.

1. Ostvarivanje prava na starosnu, prijevremenu starosnu i starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika od 1. siječnja 2020. godine

Hashtags:
#Mirovinsko, #Pravo, #PrijevremenaMirovina, #RadnoPravo, #StarosnaMirovina