Rokovi predaje, ispravci i dopune Obrasca JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Rokovi predaje, ispravci i dopune Obrasca JOPPD
Stranica:
86.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      JOPPD – jedinstveni obrazac poreza prireza i doprinosa primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine i predaje se Poreznoj upravi u svrhu informacije o isplati oporezivih i neoporezivih primitaka radnicima i ostalim fizičkim osobama, obveznicima poreza na dohodak. To znači da je obrazac svima nama poznat, ali zbog njegove složenosti uvijek ima i bit će dodatnih pitanja koja se najčešće odnose na to treba li za dotični primitak podnijeti JOPPD te kada i kako ga ispraviti, a kada istodobno ispraviti i dopuniti. U ovom članku pišemo kako treba postupiti u pojedinim navedenim slučajevima, a na temelju najčešćih pitanja koja se pojavljuju u praksi.

  1. Koji se primitci ne iskazuju u Obrascu JOPPD
  2. U kojem roku treba dostaviti Obrazac JOPPD za pojedine primitke
  3. Ispravci i dopune Obrasca JOPPD
  4. Završno, kako treba ispraviti Obrazac ako je na stranici A pogrešno upisan OIB
Hashtags:
#Dohodak, #JOPPD, #Porezi, #TroškoviOsoblja