Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2021, str. 121
Državne potpore u području transfernih cijena u kontekstu pandemije COVID-19
Autor: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju III poglavlje OECD ovih Smjernica o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje se ...

pip - 3.2021, str. 41
Izmjene Zakona o obnovi, državne potpore male vrijednosti i jednokratne naknade na područjima nad kojima je proglašena katastrofa
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

U članku se ukratko obrađuju izmjene Zakona o obnovi koje su relevantne za područja na kojima je proglašena katastrofa nadalje ...

rrif - 3.2020, str. 103
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

Za razliku od članaka koji obrađuju određenu temu kod odgovora na pitanja koja su postavili naši čitatelji riječ je ...

rrif - 3.2020, str. 99
Specifičnosti u poslovanju komunalnih društava
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovanje trgovačkih društava koja se bave pružanjem komunalnih usluga ili su javni isporučitelji vodnih usluga razlikuje se u odnosu ...

rrif - 12.2019, str. 264
Državne potpore – izbjegavanje nepravilnosti kod davatelja i poduzetnika
Autor: Martina ŠTOREK , dipl. iur.

Državne potpore i potpore male vrijednosti namijenjene su poduzetnicima za obavljanje gospodarske djelatnosti Vrstu i namjenu potpore koje će ...

pip - 7.2019, str. 21
Javno financiranje sektora izdavanja softvera - razvoj, produkcija i promocija kulturnih i obrazovnih digitalnih igara
Autor: Martina ŠTOREK , dipl. iur.

Autorica u članku navodi pravila za dodjelu državne potpore u sektoru izdavanja softvera za razvoj produkcija i promocija kulturnih i ...

rrif - 6.2019, str. 131
Primitci od državnih potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poduzetnici u praksi sve češće koriste državne potpore pomoći subvencije poticaje kao jedan od motiva za samozapošljavanje osnivajući razne ...

pip - 6.2019, str. 93
Državne potpore i prijava Europskoj uniji
Autor: Martina ŠTOREK , dipl. iur.

Odluku o spojivosti usklađenju državne potpore s unutarnjim tržištem pozitivna odluka donosi isključivo Europska komisija a državne potpore dodijeljene bez ...