Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2014, str. 102
Posebnosti pri izradi godišnjeg obračuna kod ugostitelja i hotelijera za 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Pri izradi godišnjeg obračuna za djelatnost pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2013 nije bilo promjena ...

rrif - 7.2012, str. 99
Oporezivanje „iznajmljivača“ – usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Oporezivanje iznajmljivača usluge smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor i kampovima U ovom broju časopisa RRiF u rubrici TRŽIŠTE ...

rrif - 2.2012, str. 70
Izrada godišnjeg obračuna za djelatnosti pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2011.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pri izradi godišnjeg obračuna za djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2011 nije bilo promjena u odnosu ...

rrif - 5.2011, str. 155
Plaćanje boravišne pristojbe u 2011.
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica a sredstva se namjenski uporabljuju za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu za ...

rrif - 10.2010, str. 137
Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja ugostiteljstva i turizma
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Najviše upita dobiva Državni inspektorat iz područja ugostiteljstva i to u prvom redu vezano uz knjigu žalbi Ugostitelj je obvezan ...

rrif - 7.2010, str. 112
Novela Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti čija se objava očekuje u Narodnim novinama izmijenjen je i dopunjen ...

rrif - 6.2010, str. 73
Porezni položaj usluga u turizmu – pružanje usluga izravno ili putem agencije
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Snižena stopa PDV a od 10 primjenjuje se u oporezivanju usluga smještaja u komercijalnim ugostiteljskim objektima još od 1 siječnja ...

rrif - 5.2010, str. 118
Provedbeni propisi glede boravišne pristojbe
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U časopisu RRIF br 6 09 str 147 objavljen je članak pod nazivom Plaćanje boravišne pristojbe u 2009 prema novom ...

rrif - 5.2010, str. 111
Uvjeti pružanja ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu noviji je oblik ponude kojim pružatelji usluga i članovi njihove obitelji mogu gostima ponuditi ...

rrif - 2.2010, str. 43
Osobitosti izrade godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2009.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobitosti hotelijerske odnosno ugostiteljske djelatnosti očituju se uz osebujan način pružanja usluge koji uređuje Zakon o ugostiteljstvu i u posebnoj ...

rrif - 6.2009, str. 147
Plaćanje boravišne pristojbe u 2009. prema novom Zakonu o boravišnoj pristojbi
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica a sredstva se koriste za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu te za ...

rrif - 5.2009, str. 106
Kontrola Državnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru turističkih agencija
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Usluge u turizmu su pružanje usluga turističke agencije turističkog vodiča turističkog pratitelja turističkog animatora turističkog zastupnika turističke usluge u nautičkom ...

rrif - 5.2009, str. 67
Poslovanje i primitci voditelja poslovnica, turističkih vodiča i pratitelja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Uslugama se u turizmu između ostalih smatraju usluge turističkog vodiča i turističkog pratitelja a turističke agencije koje pružaju usluge u ...

rrif - 2.2009, str. 43
Godišnji obračun u ugostiteljstvu i hotelijerstvu za 2008.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.

Pri izradi godišnjeg obračuna u hotelijerskoj djelatnosti koja pruža usluge smještaja na jednoj strani i ugostiteljstva kao djelatnosti što obavlja ...

rrif - 9.2008, str. 131
Uvjeti za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekta nautičkog turizma Nar nov br 69 08 stupio je na snagu 21 lipnja ...

rrif - 6.2008, str. 158
Rokovi usklade propisa u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Stupanjem na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu te donošenjem propisa na temelju ovlaštenja ...

rrif - 5.2008, str. 88
Oporezivanje turističkih usluga
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Turistička sezona je na pragu no turistički su djelatnici veći dio ugovora o pružanju usluga smještaja za sezonu 2008 ili ...

rrif - 3.2008, str. 177
Novosti u s vezi vođenjem knjige gostiju, popisa gostiju i knjige žalbi
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti koji je stupio na snagu još 28 prosinca 2006 donesene su bitne novosti kojima je promijenjen ...

rrif - 1.2008, str. 224
Putovanja i izleti u organizaciji udruge, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Stupanjem na snagu novog Zakona o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 68 07 uvedena je novost da škole ...

rrif - 8.2007, str. 118
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Donošenje Zakona o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 68 07 od 2 srpnja 2007 stupa na snagu 15 ...

rrif - 7.2007, str. 19
Plaćanje boravišne pristojbe ovisno o poreznom položaju iznajmljivača
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Boravišnu pristojbu plaćaju umjesto svojih gostiju sve vrste smještajnih objekata i ova obveza je izravno povezana s obavljanjem turističke odnosno ...

rrif - 6.2007, str. 79
Pružanje turističkih usluga – usluge smještaja putem agencije
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 5 07 str 115 pisali smo o turističkim uslugama odnosno razlikovanju s poreznog motrišta usluga smještaja ...

rrif - 6.2007, str. 15
Model primjene obračuna po potpunim troškovima u hotelijerstvu
Autor: Prof. dr. sc. Milena PERŠIĆ

Uprave društava koje se odluče za izradu internog obračuna uz primjenu sustava po potpunim troškovima u hotelijerstvu u svojim računovodstvima ...

rrif - 5.2007, str. 115
Turističke usluge - smještaj ili najam
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kako su pripreme za turističku sezonu su već u punom jeku potrebno je podsjetiti i na porezni položaj turističkih usluga ...