RRiF-ova trgovina

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Nomotehnika ožujak 2015. Iz tiska je izašla knjiga NOMOTEHNIKA: Izrada općih akata, kojom se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize. Naslovnica knjige: Nomotehnika 25,08 EUR
188,97 KN
 
Analiza poslovne uspješnosti svibanj 2014. Nova knjiga prof.dr. Vinka Belaka nastavak je, a u nekim poglavljima i zamjena, za knjigu "Menadžersko računovodstvo" iz 1995. U knjizi su na poseban način obrađene bitne teme i problemi iz područja analize poslovne uspješnosti, s posebnim usmjerenjem na praktičnu primjenu. Naslovnica knjige: Analiza poslovne uspješnosti Trenutno
nedostupno
30,66 EUR
231,01 KN
Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća (posebni dio) Autor: Dr. sc. Dragan ROLLER Naslovnica knjige: Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća (posebni dio) 13,93 EUR
104,96 KN
 
Kreditni rizik Zagreb, travanj 2013. Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ i drugi... Predstavljamo novu knjigu u našoj nakladi u kojoj se opisuje najčešći i najznačajniji rizik kojem se izlažu financijski i nefinancijski subjekti u svom poslovanju. Knjiga je podijeljena u šest poglavlja, od kojih je šesto u cijelosti posvećeno prikazu Basela III s posebnim osvrtom na kreditni rizik. Knjiga je namijenjena prvenstveno poslovnim bankarima, predavačima na studijima visokih i sveučilišnih kolegija iz bankarstva i poslovnih financije, te praktičarima i studentima. Naslovnica knjige: Kreditni rizik 44,59 EUR
335,96 KN
 
Blagajničko poslovanje i fiskalizacija Zagreb, veljača 2013. Izdali smo priručnik u kojem se obrađuju sva pitanja koja su uređena propisima o fiskalizaciji te drugim propisima koji se odnose na poslovanje s gotovinom, daju se primjeri akata, računa, isprava i druga objašnjenja koja su od pomoći za primjenu više propisa iz ovog financijskog i poreznog područja. Naslovnica knjige: Blagajničko poslovanje i fiskalizacija Trenutno
nedostupno
15,75 EUR
118,67 KN
Računovodstvo poslovnih spajanja Zagreb, veljača 2012. Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN Knjiga RAČUNOVODSTVO POSLOVNIH SPAJANJA obrađuje problematiku poslovnih spajanja, vrednovanje goodwilla, mjerenje nekontrolirajućih interesa, podjele društava kapitala, konsolidaciju ovisnih društava, razmjernu konsolidaciju zajednički kontroliranih subjekata i primjenu potpune metode udjela za pridružena društva. Knjiga obrađuje relevantne MSFI-je, HSFI-je, pravne i porezne propise. Kompleksna problematika čitatelju se prezentira i kroz 50 detaljno razrađenih primjera. Naslovnica knjige: Računovodstvo poslovnih spajanja Trenutno
nedostupno
31,50 EUR
237,34 KN
Knjiga poslovnih udjela Zagreb, 2015. Upravo je izašla iz tiska nova KNJIGA POSLOVNIH UDJELA, usklađena s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Izvadak iz Knjige, sukladno odredbi čl.52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, temelj je za upis članova društva u sudski registar do 31. listopada 2010. (o čemu smo detaljnije pisali u časopisu RRIF br. 10/10., str. 191. odnosno objavili vijest na na našoj web stranici 28.9.2010.) Naslovnica knjige: Knjiga poslovnih udjela 13,26 EUR
99,91 KN
 
Privremene i prethodne mjere Zagreb, 2010. Autor: Lidija TOMIČIĆ, dipl. iur. Izašla je iz tiska knjiga Privremene i prethodne mjere (primjeri, obrasci, prijedlozi, rješenja, napomene) koja, obuhvaća širok spektar obrazaca prijedloga za izdavanje privremenih i prethodnih mjera uz odgovarajuća rješenja, napomene, kao i stvarno kazalo. Knjiga je namijenjena odvjetnicima, javnim bilježnicima, sucima, pravnicima u gospodarstvu i drugima koji se bave naplatom tražbina te u drugim postupcima Naslovnica knjige: Privremene i prethodne mjere Trenutno
nedostupno
29,40 EUR
221,51 KN
Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća Zagreb, 2009. Autor: Prof. dr. sc. Dragan ROLLER Naslovnica knjige: Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća 30,66 EUR
231,01 KN
 
Komentar Zakona o trgovačkim društvima Zagreb, listopad 2008., IV. izmijenjena i dopunjena naklada Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC i drugi... Iz tiska je izašao najnoviji "Komentar zakona o trgovačkim društvima", IV. izmijenjena i dopunjena naklada, autora: Gorenc, Ćesić, Buljan i Brkanić, a u skladu s posljednjim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu 1. travnja 2008. Kupnjom knjige Komentar ZTD-a, kupci dobivaju i pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima izdan srpnju 2019. Naslovnica knjige: Komentar Zakona o trgovačkim društvima 83,62 EUR
630,03 KN
63,00 EUR
474,67 KN
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima veljača 2009. Mr.sc. Josip Kos pripremio je pročišćene tekstove sljedećih propisa: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar.nov., br. 167/03.) koji je stupio na snagu 30.10.2003. i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar.nov., br. 79/07.) koji je stupio na snagu 7.8.2007. Priručnik sadrži i poglavlje sa slučajevima iz prakse. Naslovnica knjige: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 9,76 EUR
73,54 KN
 
Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima lipanj 2009. Naslovnica knjige: Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima 11,15 EUR
84,01 KN
 
Temeljni zakoni s područja uprave srpanj 2009. Priručnik obuhvaća najvažnije zakone koji reguliraju područje uprave i materiju upravnog prava na području ustrojstva državne uprave te lokalne i područne samouprave kao i pravnih osoba s javnim ovlastima, kao i zakone koji reguliraju službeničke odnose u državnoj upravi odnosno u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Naslovnica knjige: Temeljni zakoni s područja uprave 11,15 EUR
84,01 KN
 
Kako čitati i analizirati financijske izvještaje Zagreb, travanj 2008. Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR Knjiga je napisana vrlo pristupačno i razumljivo za sve vodeće osobe i poduzetnike koji nisu ekonomski i računovodstveno educirani, a koja na jednostavan način upućuje i objašnjava korisnicima financijskih izvještaja u to što znače pojedine bilančne kategorije i kako ih treba razumjeti. Naslovnica knjige: Kako čitati i analizirati financijske izvještaje Trenutno
nedostupno
 
Kontroling Zagreb, kolovoz 2008., 9. prerađena i aktualizirana naklada Autor: Prof. dr. sc. Klaus Ziegenbein Ova knjiga sustavno analizira, i služi kao odličan vodič kontrolerima u svakodnevnom poslu pri usavršavanju njihova znanja. Svima onima koji pak žele naučiti metode i tehnike kontrolinga, ova knjiga u opsegu većem od 600 stranica će pružiti izvrsnu riznicu znanja. Naslovnica knjige: Kontroling 52,96 EUR
399,03 KN
 
Strategija i taktika pregovaranja Zagreb, lipanj 2001. Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR Naslovnica knjige: Strategija i taktika pregovaranja 21,90 EUR
165,01 KN