RRiF-ova trgovina

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća (posebni dio) Autor: Dr. sc. Dragan ROLLER Naslovnica knjige: Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća (posebni dio) 105,00 KN
13,94 EUR
 
Kreditni rizik Zagreb, travanj 2013. Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ i drugi... Predstavljamo novu knjigu u našoj nakladi u kojoj se opisuje najčešći i najznačajniji rizik kojem se izlažu financijski i nefinancijski subjekti u svom poslovanju. Knjiga je podijeljena u šest poglavlja, od kojih je šesto u cijelosti posvećeno prikazu Basela III s posebnim osvrtom na kreditni rizik. Knjiga je namijenjena prvenstveno poslovnim bankarima, predavačima na studijima visokih i sveučilišnih kolegija iz bankarstva i poslovnih financije, te praktičarima i studentima. Naslovnica knjige: Kreditni rizik 336,00 KN
44,59 EUR
 
Knjiga poslovnih udjela Zagreb, 2015. Upravo je izašla iz tiska nova KNJIGA POSLOVNIH UDJELA, usklađena s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Izvadak iz Knjige, sukladno odredbi čl.52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, temelj je za upis članova društva u sudski registar do 31. listopada 2010. (o čemu smo detaljnije pisali u časopisu RRIF br. 10/10., str. 191. odnosno objavili vijest na na našoj web stranici 28.9.2010.) Naslovnica knjige: Knjiga poslovnih udjela 100,00 KN
13,27 EUR
 
Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća Zagreb, 2009. Autor: Prof. dr. sc. Dragan ROLLER Naslovnica knjige: Fiskalni sustavi i oporezivanje poduzeća 231,00 KN
30,66 EUR
 
Komentar Zakona o trgovačkim društvima Zagreb, listopad 2008., IV. izmijenjena i dopunjena naklada Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC i drugi... Iz tiska je izašao najnoviji "Komentar zakona o trgovačkim društvima", IV. izmijenjena i dopunjena naklada, autora: Gorenc, Ćesić, Buljan i Brkanić, a u skladu s posljednjim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu 1. travnja 2008. Kupnjom knjige Komentar ZTD-a, kupci dobivaju i pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima izdan srpnju 2019. Naslovnica knjige: Komentar Zakona o trgovačkim društvima 630,00 KN
83,62 EUR
 
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima veljača 2009. Mr.sc. Josip Kos pripremio je pročišćene tekstove sljedećih propisa: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar.nov., br. 167/03.) koji je stupio na snagu 30.10.2003. i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar.nov., br. 79/07.) koji je stupio na snagu 7.8.2007. Priručnik sadrži i poglavlje sa slučajevima iz prakse. Naslovnica knjige: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 73,50 KN
9,76 EUR
 
Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima lipanj 2009. Naslovnica knjige: Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima 84,00 KN
11,15 EUR
 
Temeljni zakoni s područja uprave srpanj 2009. Priručnik obuhvaća najvažnije zakone koji reguliraju područje uprave i materiju upravnog prava na području ustrojstva državne uprave te lokalne i područne samouprave kao i pravnih osoba s javnim ovlastima, kao i zakone koji reguliraju službeničke odnose u državnoj upravi odnosno u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Naslovnica knjige: Temeljni zakoni s područja uprave 84,00 KN
11,15 EUR
 
Kako čitati i analizirati financijske izvještaje Zagreb, travanj 2008. Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR Knjiga je napisana vrlo pristupačno i razumljivo za sve vodeće osobe i poduzetnike koji nisu ekonomski i računovodstveno educirani, a koja na jednostavan način upućuje i objašnjava korisnicima financijskih izvještaja u to što znače pojedine bilančne kategorije i kako ih treba razumjeti. Naslovnica knjige: Kako čitati i analizirati financijske izvještaje 84,00 KN
11,15 EUR
 
Kontroling Zagreb, kolovoz 2008., 9. prerađena i aktualizirana naklada Autor: Prof. dr. sc. Klaus Ziegenbein Ova knjiga sustavno analizira, i služi kao odličan vodič kontrolerima u svakodnevnom poslu pri usavršavanju njihova znanja. Svima onima koji pak žele naučiti metode i tehnike kontrolinga, ova knjiga u opsegu većem od 600 stranica će pružiti izvrsnu riznicu znanja. Naslovnica knjige: Kontroling 399,00 KN
52,96 EUR
3.199,50 KN
424,65 EUR
Strategija i taktika pregovaranja Zagreb, lipanj 2001. Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR Naslovnica knjige: Strategija i taktika pregovaranja 165,00 KN
21,90 EUR
1.990,00 KN
264,12 EUR