RRiF-ova trgovina

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Zagreb, lipanj 2021. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno-računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati u poslovanju. RRIF prvi u Hrvatskoj objavljuje priručnik za praktičnu uporabu.... Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Trenutno
nedostupno
231,00 kn
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. + RRiF-ov računski plan, XXV. nakl. Zagreb, travanj 2021. U prodaji je XII. izdanje knjige Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja (travanj 2021) u kompletu s XXV. nakladom RRIF-ovog računskog plana, izdanom u veljači 2021. Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.  + RRiF-ov računski plan, XXV. nakl. 630,00 kn 567,00 kn
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. Zagreb, travanj 2021. U prodaji je XII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika "Računovodstvo poduzetnika" s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF-ov računski plan za poduzetnike. Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. 598,50 kn 535,50 kn
RRiF-ov računski plan za poduzetnike Zagreb, veljača 2021.

Zakonske promjene u porezima i u računovodstvenim standardima koje su nastale do početka 2021. godine razlogom su objave ovoga jubilarnog XXV. izdanja RRiF-ova računskog plana za poduzetnike.

Naslovnica knjige: RRiF-ov računski plan za poduzetnike 73,50 kn 63,00 kn
Računovodstvo poduzetnika+RRIF-ov računski plan+Hrvatski računovodstveni sustav Nabavite komplet od tri naše knjige iz računovodstvene biblioteke po povoljnijoj cijeni. Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika+RRIF-ov računski plan+Hrvatski računovodstveni sustav 892,50 kn 840,00 kn
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu studeni, 2020. Iz tiska je izašla knjiga u kojoj je sustavno objašnjena primjena propisa u praksi o kojima treba voditi računa prilikom izaslanja radnika na rad u druge države, kao i kada je riječ o radnicima upućenim na rad iz drugih država u Hrvatsku. Naslovnica knjige: Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu 252,00 kn 231,00 kn
Evidencije radnog vremena, obračuni plaća i skraćivanje radnog vremena srpanj, 2020 Knjiga sadrži odabrane uredničke pročišćene tekstove propisa (zakona i pravilnika) u području vođenja evidencije o radnicima i sadržaju obračuna plaće, ogledne primjere obrazaca i odgovore na najčešća pitanja u praksi.Pretplatnici na PIP primit će knjigu uz časopis br.7-8/20. Naslovnica knjige: Evidencije radnog vremena, obračuni plaća i skraćivanje radnog vremena Trenutno
nedostupno
84,00 kn
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja Zagreb, svibanj 2020. U knjizi su dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja (HSFI), te tumačenja Odbora za tumačenja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRIC). Primamo narudžbe. Naslovnica knjige: Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja 336,00 kn 294,00 kn
Zakon o parničnom postupku rujan, 2019. Iz tiska je izišao "Zakon o parničnom postupku" - urednički pročišćeni tekst, rujan 2019. Ovo izdanje sadrži, uz pročišćeni tekst Zakona i širi prikaz svih bitnih instituta koje donose novele ZPP-a iz 2019.,kao i stvarno kazalo svih relevantnih pojmova/instituta, uključujući i one novounesene. Naslovnica knjige: Zakon o parničnom postupku 84,00 kn 73,50 kn
Production controlling in the Digital Age veljača, 2019. U prodaji je knjiga "Production controlling in the Digital Age" u izdanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci, autora: Neda Vitezić i Uwe Leberfromm koja na sažet način, kroz suvremene metode, izračune i primjere obrađuje kontroling u proizvodnji ukazujući na važnost mjerenja i analize postupaka. Knjiga je na engleskom jeziku i može se naručiti. Naslovnica knjige: Production controlling in the Digital Age 157,50 kn  
Zakon o trgovačkim društvima srpanj, 2019. Pravnu biblioteku RRIF-a upotpunili smo novim izdanjem "Zakona o trgovačkim društvima - redakcijski pročišćeni tekst", srpanj 2019., koja, uz pročišćeni tekst Zakona, sadrži i Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu. Svi pretplatnici časopisa Pravo i porezi primit će knjigu uz PIP br.7-8/19, a svi ostali mogu je naručiti. Naslovnica knjige: Zakon o trgovačkim društvima 126,00 kn 105,00 kn
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada veljača, 2019. Autor: Skupina autora Objavili smo knjigu "Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada", III. izdanje u kojoj je obrađena sva problematika vezana na utvrđivanje prava na nadoknadu troška, obračun i isplatu troškova službenog puta s primjerima i odgovorima na sva pravna, porezna i knjigovodstvena pitanja u ovom području. Naslovnica knjige: Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada 294,00 kn 262,50 kn
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU siječanj 2019. Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN i drugi... Iz tiska je izišao komentar novog Zakona o komunalnom gospodarstvu s objašnjenjima za primjenu i poveznicama s drugim zakonima. U knjizi je dano i 52 primjera raznih pravnih akata (odluka, pravlilnika...), te kazalo pojmova, kao i naputci u vezi računovodstva komunalnih društava. Naslovnica knjige: ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU 252,00 kn 210,00 kn
Zbirka propisa iz cestovnog prometa Zagreb, srpanj 2018. Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove (redakcijski pročišćene) kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj, kako bi se sudionici u cestovnom prometu lakše snašli u ovoj opsežnoj regulativnoj materiji. Naslovnica knjige: Zbirka propisa iz cestovnog prometa 125,00 kn  
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi VIII. naklada 2018. Iz tiska je u lipnju 2018. izašlo VIII. dopunjeno izdanje našeg najvećeg i najkompletnijeg priručnika za praktičnu primjenu PDV-a. Kroz tekstove i primjere na praktičan se način objašnjava primjena PDV-a u Hrvatskoj, kao i u odnosima stjecanja i isporuka iz/u članice EU-a, odnosno kod uvoza i izvoza u treće zemlje. Priručnik je opsega 1.580 stranica, tvrdog uveza. Cijena knjige je snižena na 525,00 kn Naslovnica knjige: Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi 525,00 kn 472,50 kn
Financijski menadžment X. nepromijenjeno izdanje 2018. Knjiga Financijski menadžment koristi se kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima. Naslovnica knjige: Financijski menadžment Trenutno
nedostupno
178,50 kn
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici Zagreb, rujan 2017. Iz tiska je izašla knjiga OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici (urednički pročišćeni tekstovi) koja sadrži relevantan normativni okvir instituta ovrhe na novčanim sredstvima, prema najnovijim propisima Naslovnica knjige: OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici 84,00 kn 60,00 kn
Članovi društva, članovi uprave i prokuristi Zagreb, lipanj 2017. Iz tiska je izišao priručnik koji će na jednom mjestu omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih, računovodstvenih i poreznih propisa te propisa koji proizlaze iz socijalnih osiguranja, a odnose se na članove društva, članove uprave, izvršne direktore i prokuriste. Primamo narudžbe! Naslovnica knjige: Članovi društva, članovi uprave i prokuristi 378,00 kn 294,00 kn
Računovodstvo neprofitnih organizacija Zagreb, lipanj 2017. U knjizi su obrađena sva važna pitanja u području računovodstva neprofitnih organizacija, te je dan niz predložaka raznih akata i ugovora kao i temeljni pravni okvir rada neprofitnih organizacija. Primamo vaše narudžbe. Naslovnica knjige: Računovodstvo neprofitnih organizacija 588,00 kn 441,00 kn
Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila studeni 2015. Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur. i drugi... Iz tiska je izašla knjiga kojom se kompletiraju nomotehnička pravila za izradu pravnih akata u Republici Hrvatskoj. Knjiga čini komplet s našom knjigom Nomotehnika: izrada općih akata izašlom u ožujku 2015., kao njezin nastavak kroz komentare i preporuke u objašnjavanju pravila i tehnika strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Komplet ovih dviju knjiga također se može naručiti po ukupnoj cijeni od 231,00 kn Naslovnica knjige: Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila 98,70 kn 73,50 kn
Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila Zagreb, ožujak i studeni 2015. Komplet knjiga kojima se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize, te se daju komentari i preporuke u vezi primjene pravila i tehnike strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Naslovnica knjige: Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila 231,00 kn  
Zakon o trgovačkim društvima (Redakcijski pročišćeni tekst) Zagreb, studeni 2015. Knjiga Zakon o trgovačkim društvima (Urednički pročišćeni tekst) koja, osim samog pročišćenog teksta Zakona sadrži i Prolog za izmjene i dopune ZTD-a, sadržaj, te kazalo pojmova. Naslovnica knjige: Zakon o trgovačkim društvima (Redakcijski pročišćeni tekst) 126,00 kn  
Radni odnosi - primjena Zakona o radu, ožujak 2015. i - dodatak Nove evidencije u području rada i obračuna plaće (srpanj 2015) Zagreb, ožujak 2015. Ovaj priručnik omogućit će vam lakše snalaženje i primjenu novog Zakona o radu u praksi, donoseći vam pritom na jednom mjestu, na pregledan način, niz upotrebljivih obrazaca, odluka i ugovora iz ovog područja, kao i sve povezane zakonske i podzakonske akte (pravilnike, uredbe, kolektivne ugovore i sl.). Svakom kupcu ove knjige pripada i dodatak iz srpnja 2015. „Nove evidencije u području rada i obračuna plaća“ s obzirom na to jer su ovi propisi doneseni poslije izlaska Naslovnica knjige: Radni odnosi - primjena Zakona o radu, ožujak 2015.  i - dodatak Nove evidencije u području rada i obračuna plaće (srpanj 2015) Trenutno
nedostupno
400,00 kn
Nomotehnika ožujak 2015. Iz tiska je izašla knjiga NOMOTEHNIKA: Izrada općih akata, kojom se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize. Naslovnica knjige: Nomotehnika 189,00 kn 147,00 kn
Menadžment u teoriji i praksi listopad 2014. Knjiga "Menadžment u teoriji i praksi" opisuje funkcije menadžmenta a posebno funkciju vodstva s različitih aspekata i na realan način uzimajući u obzir probleme koji se pojavljuju u praksi. Naslovnica knjige: Menadžment u teoriji i praksi 252,00 kn