RRiF-ova trgovina

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Evidencije radnog vremena i obračuni plaća srpanj 2024. U prodaji je knjiga koja sadržava novelirane i nove pravilnike što uređuju evidencije o radu, isplatne list i dr., praktične primjere obrazaca te odgovore na učestala pitanja vezana za primjenu novih pravilnika. Primamo narudžbe! Naslovnica knjige: Evidencije radnog vremena i obračuni plaća 26,25 23,10
Računovodstvo poduzetnika, XIII. nakl. Zagreb, lipanj 2024. Kako proknjižiti poslovni događaj, kako prepoznati je li nešto trošak ili imovina, prihod ili obveza, kakve poreze obračunati? Sve to i puno više pronaći ćete u novom izdanju najboljeg priručnika o praktičnom računovodstvu. Primamo Vaše narudžbe! Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XIII. nakl. 94,50 84,00
Računovodstvo poduzetnika, XIII. nakl. + RRiF-ov računski plan, XXVII. nakl. Zagreb, siječanj2024./lipanj 2024. U prodaji je XIII. izdanje knjige Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja (lipanj 2024.) u kompletu s XXVII. nakladom RRIF-ovog računskog plana (siječanj 2024.) Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XIII. nakl.  + RRiF-ov računski plan, XXVII. nakl. 105,00 92,40
Računovodstvo poduzetnika+RRIF-ov računski plan+Hrvatski računovodstveni sustav lipanj 2024./siječanj 2024./listopad 2023. Nabavite komplet od tri knjige iz naše računovodstvene biblioteke po povoljnijoj cijeni. Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika+RRIF-ov računski plan+Hrvatski računovodstveni sustav 173,25 157,50
RRIF-ov Porezni priručnik 2024. veljača 2024. U prodaji je Porezni priručnik 2024. u kojemu su najvažniji porezni propisi koji se najčešće pojavljuju u praksi - pročišćeni tekstovi i pripadajući pravilnici. Sastoji se od dvije knjige, opsega ukupno 1.140 stranica Naslovnica knjige: RRIF-ov Porezni priručnik 2024. 84,00 73,50
RRIF-ov računski plan za poduzetnike Zagreb, siječanj 2024. U prodaji je novo, 27. izdanje, RRIF-ovog računskog plana za poduzetnike. Primamo vaše narudžbe. Naslovnica knjige: RRIF-ov računski plan za poduzetnike 15,75 13,65
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja Zagreb, listopad 2023. U knjizi su dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja (HSFI). Primamo narudžbe. Naslovnica knjige: Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja 71,40 66,15
Komentar izmjena i dopuna Zakona o radu kolovoz, 2023. U prodaji je knjiga koja predstavlja jedinstven i cjelovit komentar svih članaka koji su izmijenjeni i dopunjeni zadnjim novelama Zakona o radu, s prilozima oglednih primjera svih važnih radnopravnih akata. Primamo Vaše narudžbe! Naslovnica knjige: Komentar izmjena i dopuna Zakona o radu 73,50 63,00
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi lipanj 2023. Pripremili smo novo IX. izmijenjeno i dopunjeno izdanje najkompletnijeg priručnika o PDV-u, koje na više od 1.300 stranica daje objašnjenja i primjere za sve poslovne situacije u kojima se primjenjuje PDV. Primamo vaše narudžbe! Naslovnica knjige: Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi 84,00 75,60
Zakon o trgovačkim društvima - urednički pročišćeni tekst ožujak 2023. Pravnu biblioteku RRIF-a upotpunili smo novim izdanjem "Zakona o trgovačkim društvima - redakcijski pročišćeni tekst", ožujak 2023., koja, uz pročišćeni tekst Zakona, sadrži i kazalo pojmova. Svi pretplatnici časopisa Pravo i porezi primit će knjigu uz PIP 3/23, a svi ostali mogu je naručiti. Naslovnica knjige: Zakon o trgovačkim društvima - urednički pročišćeni tekst 21,00 18,90
Priručnik za uvođenje eura kolovoz, 2022. Priručnik koji obrađuje pravne, financijske, porezne i računovodstvene aktivnosti i prilagodbe u procesu zamjene kune eurom je u prodaji. Primamo vaše narudžbe. Naslovnica knjige: Priručnik za uvođenje eura 16,72 13,65
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata srpanj, 2022. Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač. i drugi... Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva, a sadrži i stvarno kazalo radi lakšeg snalaženja. Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata Trenutno
nedostupno
11,15
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje Zagreb, travanj 2022. U prodaji je II. ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i/ili pružanjem ugostiteljskih usluga na svojim OPG-ovima. Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje 36,23 33,45
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst prosinac, 2021. Krajem 2021. izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1.I.2022. Priručnik sadrži pročišćeni tekst Zakona o obveznim odnosima i kazalo pojmova, radi lakšeg pronalaženja opsežne zakonske građe. Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst 13,94 13,00
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu studeni, 2020. Iz tiska je izašla knjiga u kojoj je sustavno objašnjena primjena propisa u praksi o kojima treba voditi računa prilikom izaslanja radnika na rad u druge države, kao i kada je riječ o radnicima upućenim na rad iz drugih država u Hrvatsku. Naslovnica knjige: Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu 33,45 30,66
Production controlling in the Digital Age veljača, 2019. U prodaji je knjiga "Production controlling in the Digital Age" u izdanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci, autora: Neda Vitezić i Uwe Leberfromm koja na sažet način, kroz suvremene metode, izračune i primjere obrađuje kontroling u proizvodnji ukazujući na važnost mjerenja i analize postupaka. Knjiga je na engleskom jeziku i može se naručiti. Naslovnica knjige: Production controlling in the Digital Age 20,90  
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada veljača, 2019. Autor: Skupina autora Objavili smo knjigu "Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada", III. izdanje u kojoj je obrađena sva problematika vezana na utvrđivanje prava na nadoknadu troška, obračun i isplatu troškova službenog puta s primjerima i odgovorima na sva pravna, porezna i knjigovodstvena pitanja u ovom području. Naslovnica knjige: Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada Trenutno
nedostupno
34,84
Zakon o komunalnom gospodarstvu siječanj 2019. Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN i drugi... Iz tiska je izišao komentar novog Zakona o komunalnom gospodarstvu s objašnjenjima za primjenu i poveznicama s drugim zakonima. U knjizi je dano i 52 primjera raznih pravnih akata (odluka, pravlilnika...), te kazalo pojmova, kao i naputci u vezi računovodstva komunalnih društava. Naslovnica knjige: Zakon o komunalnom gospodarstvu 33,45 27,87
Zbirka propisa iz cestovnog prometa Zagreb, srpanj 2018. Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove (redakcijski pročišćene) kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj, kako bi se sudionici u cestovnom prometu lakše snašli u ovoj opsežnoj regulativnoj materiji. Naslovnica knjige: Zbirka propisa iz cestovnog prometa 16,59 14,70
Financijski menadžment X. nepromijenjeno izdanje 2018. Knjiga Financijski menadžment koristi se kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima. Naslovnica knjige: Financijski menadžment Trenutno
nedostupno
24,00
Članovi društva, članovi uprave i prokuristi Zagreb, lipanj 2017. Iz tiska je izišao priručnik koji će na jednom mjestu omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih, računovodstvenih i poreznih propisa te propisa koji proizlaze iz socijalnih osiguranja, a odnose se na članove društva, članove uprave, izvršne direktore i prokuriste. Primamo narudžbe! Naslovnica knjige: Članovi društva, članovi uprave i prokuristi 50,17  
Računovodstvo neprofitnih organizacija Zagreb, lipanj 2017. U knjizi su obrađena sva važna pitanja u području računovodstva neprofitnih organizacija, te je dan niz predložaka raznih akata i ugovora kao i temeljni pravni okvir rada neprofitnih organizacija. Primamo vaše narudžbe. Naslovnica knjige: Računovodstvo neprofitnih organizacija 78,04 58,53
Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila studeni 2015. Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur. i drugi... Iz tiska je izašla knjiga kojom se kompletiraju nomotehnička pravila za izradu pravnih akata u Republici Hrvatskoj. Knjiga čini komplet s našom knjigom Nomotehnika: izrada općih akata izašlom u ožujku 2015., kao njezin nastavak kroz komentare i preporuke u objašnjavanju pravila i tehnika strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Komplet ovih dviju knjiga također se može naručiti po ukupnoj cijeni od 231,00 kn Naslovnica knjige: Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila 13,10  
Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila Zagreb, ožujak i studeni 2015. Komplet knjiga kojima se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize, te se daju komentari i preporuke u vezi primjene pravila i tehnike strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Naslovnica knjige: Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila 30,66  
Nomotehnika ožujak 2015. Iz tiska je izašla knjiga NOMOTEHNIKA: Izrada općih akata, kojom se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize. Naslovnica knjige: Nomotehnika 25,08