RRiF-ova trgovina

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis) Naslovnica Tiskano izdanje E-izdanje
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja Zagreb, listopad 2023. U knjizi su dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja (HSFI). Primamo narudžbe. Naslovnica knjige: Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja 71,40 EUR
537,96 KN
66,15 EUR
498,41 KN
Komentar izmjena i dopuna Zakona o radu kolovoz, 2023. U prodaji je knjiga koja predstavlja jedinstven i cjelovit komentar svih članaka koji su izmijenjeni i dopunjeni zadnjim novelama Zakona o radu, s prilozima oglednih primjera svih važnih radnopravnih akata. Primamo Vaše narudžbe! Naslovnica knjige: Komentar izmjena i dopuna Zakona o radu 73,50 EUR
553,79 KN
63,00 EUR
474,67 KN
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi lipanj 2023. Pripremili smo novo IX. izmijenjeno i dopunjeno izdanje najkompletnijeg priručnika o PDV-u, koje na više od 1.300 stranica daje objašnjenja i primjere za sve poslovne situacije u kojima se primjenjuje PDV. Primamo vaše narudžbe! Naslovnica knjige: Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi 84,00 EUR
632,90 KN
75,60 EUR
569,61 KN
RRIF-ov Porezni priručnik 2023. ožujak 2023. U prodaji je Porezni priručnik 2023. u kojemu su najvažniji porezni propisi koji se najčešće pojavljuju u praksi - pročišćeni tekstovi i pripadajući pravilnici nakon izmjena iz 2022. i početkom 2023. Sastoji se od dvije knjige, opsega ukupno 1.114 stranica Naslovnica knjige: RRIF-ov Porezni priručnik 2023. 73,50 EUR
553,79 KN
63,00 EUR
474,67 KN
Zakon o trgovačkim društvima - urednički pročišćeni tekst ožujak 2023. Pravnu biblioteku RRIF-a upotpunili smo novim izdanjem "Zakona o trgovačkim društvima - redakcijski pročišćeni tekst", ožujak 2023., koja, uz pročišćeni tekst Zakona, sadrži i kazalo pojmova. Svi pretplatnici časopisa Pravo i porezi primit će knjigu uz PIP 3/23, a svi ostali mogu je naručiti. Naslovnica knjige: Zakon o trgovačkim društvima - urednički pročišćeni tekst 21,00 EUR
158,22 KN
18,90 EUR
142,40 KN
RRIF-ov računski plan za poduzetnike Zagreb, veljača 2023. Novo, 26. izdanje RRIF-ovog računskog plana za poduzetnike je u prodaji. Primamo vaše narudžbe. Naslovnica knjige: RRIF-ov računski plan za poduzetnike 12,60 EUR
94,93 KN
10,50 EUR
79,11 KN
Priručnik za uvođenje eura kolovoz, 2022. Priručnik koji obrađuje pravne, financijske, porezne i računovodstvene aktivnosti i prilagodbe u procesu zamjene kune eurom je u prodaji. Primamo vaše narudžbe. Naslovnica knjige: Priručnik za uvođenje eura 16,72 EUR
125,98 KN
13,65 EUR
102,85 KN
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata srpanj, 2022. Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač. i drugi... Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva, a sadrži i stvarno kazalo radi lakšeg snalaženja. Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata Trenutno
nedostupno
11,15 EUR
84,01 KN
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje Zagreb, travanj 2022. U prodaji je II. ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i/ili pružanjem ugostiteljskih usluga na svojim OPG-ovima. Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje 36,23 EUR
272,97 KN
33,45 EUR
252,03 KN
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst prosinac, 2021. Krajem 2021. izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1.I.2022. Priručnik sadrži pročišćeni tekst Zakona o obveznim odnosima i kazalo pojmova, radi lakšeg pronalaženja opsežne zakonske građe. Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst 13,94 EUR
105,03 KN
13,00 EUR
97,95 KN
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. + RRiF-ov računski plan, XXVI. nakl. Zagreb, travanj 2021. / veljača 2023. U prodaji je XII. izdanje knjige Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja (travanj 2021) u kompletu s XXVI. nakladom RRIF-ovog računskog plana, izdanom u veljači 2023. Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.  + RRiF-ov računski plan, XXVI. nakl. 84,00 EUR
632,90 KN
 
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. Zagreb, travanj 2021. U prodaji je XII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika "Računovodstvo poduzetnika" s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF-ov računski plan za poduzetnike. Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. 79,43 EUR
598,47 KN
72,00 EUR
542,48 KN
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu studeni, 2020. Iz tiska je izašla knjiga u kojoj je sustavno objašnjena primjena propisa u praksi o kojima treba voditi računa prilikom izaslanja radnika na rad u druge države, kao i kada je riječ o radnicima upućenim na rad iz drugih država u Hrvatsku. Naslovnica knjige: Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu 33,45 EUR
252,03 KN
30,66 EUR
231,01 KN
Evidencije radnog vremena, obračuni plaća i skraćivanje radnog vremena srpanj, 2020 Knjiga sadrži odabrane uredničke pročišćene tekstove propisa (zakona i pravilnika) u području vođenja evidencije o radnicima i sadržaju obračuna plaće, ogledne primjere obrazaca i odgovore na najčešća pitanja u praksi.Pretplatnici na PIP primit će knjigu uz časopis br.7-8/20. Naslovnica knjige: Evidencije radnog vremena, obračuni plaća i skraćivanje radnog vremena Trenutno
nedostupno
11,15 EUR
84,01 KN
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja Zagreb, svibanj 2020. U knjizi su dani pročišćeni tekstovi izmijenjenih i dopunjenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja (HSFI), te tumačenja Odbora za tumačenja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRIC). Primamo narudžbe. Naslovnica knjige: Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja Trenutno
nedostupno
 
Production controlling in the Digital Age veljača, 2019. U prodaji je knjiga "Production controlling in the Digital Age" u izdanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci, autora: Neda Vitezić i Uwe Leberfromm koja na sažet način, kroz suvremene metode, izračune i primjere obrađuje kontroling u proizvodnji ukazujući na važnost mjerenja i analize postupaka. Knjiga je na engleskom jeziku i može se naručiti. Naslovnica knjige: Production controlling in the Digital Age 20,90 EUR
157,47 KN
 
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada veljača, 2019. Autor: Skupina autora Objavili smo knjigu "Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada", III. izdanje u kojoj je obrađena sva problematika vezana na utvrđivanje prava na nadoknadu troška, obračun i isplatu troškova službenog puta s primjerima i odgovorima na sva pravna, porezna i knjigovodstvena pitanja u ovom području. Naslovnica knjige: Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada 39,02 EUR
294,00 KN
34,84 EUR
262,50 KN
Zakon o komunalnom gospodarstvu siječanj 2019. Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN i drugi... Iz tiska je izišao komentar novog Zakona o komunalnom gospodarstvu s objašnjenjima za primjenu i poveznicama s drugim zakonima. U knjizi je dano i 52 primjera raznih pravnih akata (odluka, pravlilnika...), te kazalo pojmova, kao i naputci u vezi računovodstva komunalnih društava. Naslovnica knjige: Zakon o komunalnom gospodarstvu 33,45 EUR
252,03 KN
27,87 EUR
209,99 KN
Zbirka propisa iz cestovnog prometa Zagreb, srpanj 2018. Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove (redakcijski pročišćene) kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj, kako bi se sudionici u cestovnom prometu lakše snašli u ovoj opsežnoj regulativnoj materiji. Naslovnica knjige: Zbirka propisa iz cestovnog prometa 16,59 EUR
125,00 KN
14,70 EUR
110,76 KN
Financijski menadžment X. nepromijenjeno izdanje 2018. Knjiga Financijski menadžment koristi se kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima. Naslovnica knjige: Financijski menadžment Trenutno
nedostupno
24,00 EUR
180,83 KN
Članovi društva, članovi uprave i prokuristi Zagreb, lipanj 2017. Iz tiska je izišao priručnik koji će na jednom mjestu omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih, računovodstvenih i poreznih propisa te propisa koji proizlaze iz socijalnih osiguranja, a odnose se na članove društva, članove uprave, izvršne direktore i prokuriste. Primamo narudžbe! Naslovnica knjige: Članovi društva, članovi uprave i prokuristi 50,17 EUR
378,01 KN
 
Računovodstvo neprofitnih organizacija Zagreb, lipanj 2017. U knjizi su obrađena sva važna pitanja u području računovodstva neprofitnih organizacija, te je dan niz predložaka raznih akata i ugovora kao i temeljni pravni okvir rada neprofitnih organizacija. Primamo vaše narudžbe. Naslovnica knjige: Računovodstvo neprofitnih organizacija 78,04 EUR
587,99 KN
58,53 EUR
440,99 KN
Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila studeni 2015. Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur. i drugi... Iz tiska je izašla knjiga kojom se kompletiraju nomotehnička pravila za izradu pravnih akata u Republici Hrvatskoj. Knjiga čini komplet s našom knjigom Nomotehnika: izrada općih akata izašlom u ožujku 2015., kao njezin nastavak kroz komentare i preporuke u objašnjavanju pravila i tehnika strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Komplet ovih dviju knjiga također se može naručiti po ukupnoj cijeni od 231,00 kn Naslovnica knjige: Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila 13,10 EUR
98,70 KN
 
Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila Zagreb, ožujak i studeni 2015. Komplet knjiga kojima se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize, te se daju komentari i preporuke u vezi primjene pravila i tehnike strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Naslovnica knjige: Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila 30,66 EUR
231,01 KN
 
Zakon o trgovačkim društvima (Redakcijski pročišćeni tekst) Zagreb, studeni 2015. Knjiga Zakon o trgovačkim društvima (Urednički pročišćeni tekst) koja, osim samog pročišćenog teksta Zakona sadrži i Prolog za izmjene i dopune ZTD-a, sadržaj, te kazalo pojmova. Naslovnica knjige: Zakon o trgovačkim društvima (Redakcijski pročišćeni tekst) Trenutno
nedostupno