Naknada troškova službenog puta nezaposlenima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2007
Članak:
Naknada troškova službenog puta nezaposlenima
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
U časopisu RRiF, br. 5/07., str. 39. pisali smo o službenim putovanjima zaposlenika u tuzemstvu, a u časopisu RRiF, br. 6/07., str. 41. o službenim putovanjima zaposlenika u inozemstvo. U ovom članku se osvrćemo na troškove nastale na službenim putovanjima osoba koje u društvu ne ostvaruju status zaposlenika. U vezi s priznavanjem, obračunom i isplatom nastalih troškova u tuzemstvu i inozemstvu osoba koje nisu zaposlene u društvu ili drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi postoje bitne razlike koje opisujemo u nastavku.
 1. UVOD
 2. Obračun troškova nastalih na službenom putu osoba koje nisu u radnom odnosu kod fizičke ili pravne osobe
 3. Troškovi službenog puta vanjskim suradnicima na temelju ugovora o djelu
 4. Naknada troškova službenog puta rukovodnim i drugim osobama
 5. Troškovi službenog puta osoba čiji primitci se oporezuju putem ugovora o autorskom djelu
 6. Naknada troškova službenog puta fizičkih osoba u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 7. Naknada troškova službenog puta izaslanih radnika
 8. Isplata troškova za službeni put osobama na praktičnom radu ili dobrovoljnoj praksi te volonterima
 9. Isplata troškova za službeni put u neprofitnim organizacijama
 10. Naknada troškova službenih putovanja obrtnicima i s obrtom izjednačenim zanimanjima
 11. Obveza isplate na žiro-račun
 12. Izvješćivanje nadležnih institucija o isplati oporezivih naknada troškova nastalih na službenom putu
 13. Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Hashtags:
#Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #DrugiDohodak, #NeoporeziviPrimitci, #ObveznaOsiguranja, #Porezi, #TroškoviOsoblja