Evidentiranje podataka o stažu osiguranja - mirovinskoj osnovici

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Evidentiranje podataka o stažu osiguranja - mirovinskoj osnovici
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:
Svi osiguranici u obveznom mirovinskom osiguranju nakon određenih godina rada ostvaruju pravo na mirovinu po načelu generacijske solidarnosti odnosno na temelju individualne kapitalizirane štednje. Ostvarivanje tih prava financira se iz uplaćenih doprinosa za mirovinska osiguranja. Kontrolu uplate doprinosa obavlja Porezna uprava zaduživanjem obveznika plaćanja doprinosa na temelju izvješća koju su obvezni podnositi obveznici uplate. Staž osiguranja se evidentira u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na temelju podataka iskazanih u propisanim obrascima.
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Mirovinsko, #ObveznaOsiguranja, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #TroškoviOsoblja