Novi Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Novi Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Stranica:
160.
Autor/i:
Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju koji se primjenjuje od 1. siječnja 2009. sve dosad nije bio popraćen Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja nego su se primjenjivale odredbe Pravilnika donesenog na temelju prethodno važećeg Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Novi se Pravilnik (Nar. nov., br. 67/09.) u većini svojih odredaba ne razlikuje od prethodno važećeg Pravilnika, osim nekih novosti koje su u vezi s usklađenjem s odredbama novog zakona.Što je novo, pišu naše suradnice iz Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje.
 1. Uvod
 2. Utvrđivanje statusa osigurane osobe
 3. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu
 4. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
 5. Bolnička zdravstvena zaštita
 6. Boravak uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja
 7. Kada zavod isplaćuje naknadu plaće neposredno osiguraniku
 8. Naknada troškova prijevoza
 9. Kontrola isplaćenih plaća radi utvrđivanja osnovice za naknadu plaće
 10. Neprekidno bolovanje
 11. Dospijeće prava
 12. Zaključak
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #TroškoviOsoblja, #Zdravstveno