VIII.a AMORTIZACIJA I PDV-K

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2010
Članak:
VIII.a AMORTIZACIJA I PDV-K
Stranica:
45.
Autor/i:
Sažetak:

6. GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU

7. KOJI RAČUNI ULAZE U KONAČNI OBRAČUN PDV-a ZA 2009. NA OBRASCU PDV-K

Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #ObrazacPD, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Porezi, #SamostalnaDjelatnost