II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 7.2010
Članak:
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Stranica:
8.
Autor/i:
Sažetak:

1. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA

2. OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆE I STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

2.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE

2.2. PRIMJENA NAJNIŽE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA

2.3. PREGLED NAJNIŽIH OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA OD 1994. DO 2010.

2.4. OSIGURANICI, OSNOVICE, STOPE I SVOTE DOPRINOSA U 2010.

2.4.1. Pregled sati rada i radnih dana u 2010.

2.4.2. Blagdani i neradni dani u 2010.

2.4.3. Nadoknada plaće za vrijeme bolovanja

2.4.4. Beneficirani staž zaposlenika

2.5. OSOBNI ODBITCI

2.5.1. Osobni odbitci za posloprimce

2.5.2. Osobni odbitci na području posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim područjima

2.6. STOPE POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA

2.7. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA IZ PLAĆE, DOPRINOSA NA PLAĆU I POSEBNOG POREZA - OBRASCI ID I R-Sm

2.8. UTVRĐIVANJE PRAVA NA DJEČJI DOPLATAK

3. OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBRTNIKE I SLOBODNA ZANIMANJA U 2010.

4. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA

Hashtags:
#Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #LokalniPorezi, #ObveznaOsiguranja, #OpćinskiGradskiPorezi, #Plaće, #Porezi, #Porezi, #Prirez, #TroškoviOsoblja