Bolovanje preko 42 dana kod udruga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Bolovanje preko 42 dana kod udruga
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Ako osobama u radnom odnosu kod udruga naknadu za bolovanje zbog privremene nesposobnosti za rad od 43. dana bolovanja isplaćuje udruga, a zatim udruzi tu naknadu refundira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ta naknada za udrugu nije rashod nego potraživanje za naknade koje se refundiraju.
Hashtags:
#Neprofitno, #Plaće, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #TroškoviOsoblja