Rad na temelju ugovora kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Rad na temelju ugovora kod neprofitnih organizacija
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Osnivanje neprofitnih organizacija nije u pravilu povezano s ostvarivanjem dobitka, nego je osnivanje neprofitnih organizacija motivirano ostvarenjem i poticanjem nekog društveno korisnog cilja ili interesa određene skupine građana ili skupine pravnih osoba. Neprofitne organizacije obično zapošljavaju manji broj radnika. Na tržištu rada one su u cijelosti izjednačene s drugim poslodavcima pri primjeni propisa radnog prava i drugih propisa koji uređuju prava radnika i obveze poslodavca. U dijelu koji se odnosi na sustav oporezivanja primitaka koje fizičkim osobama isplate neprofitne organizacije, radi svoje posebne, opće društvene djelatnosti, ponekad imaju drukčiji položaj od ostalih pravnih osoba.

1. Radni odnos zaposlenih u neprofitnim organizacijama
2. Rad fizičkih osoba u neprofitnim organizacijama izvan radnog odnosa
3. Autorsko djelo
4. Neoporezive isplate osobama koje obavljaju poslove za neprofitnu organizaciju
5. Kada su fizičke osobe obveznici PDV-a na ostvarene primitke

Hashtags:
#Neprofitno, #Plaće, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja